Quick browsing

Home > Bạn đọc > Từ ngoài > Thị trường tự do nhiều vấn đề

Thị trường tự do nhiều vấn đề

Wednesday 11 November 2009

Một khảo cứu của BBC Thế giới vụ nhân kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ cho thấy một sự bất mãn sâu rộng trên thế giới đối với chủ nghĩa tư bản.

Chỉ có 11% người được hỏi tại 27 quốc gia cho rằng thị trường tự do vận hành tốt.

Đa số người tham gia trưng cầu ý kiến cho rằng cần tăng cường quản lý và cải cách hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Cũng có chia rẽ trong đánh giá liệu việc Liên bang Xô viết tan rã có phải là điều tốt hay không.

Năm 1989, khi bức tường ngăn chia hai nước Đức sụp đổ, người ta đã cho rằng đây là thắng lợi của người dân Đông và Trung Âu, cũng như của hệ thống tư bản chủ nghĩa.

20 năm sau, cuộc trưng cầu ý kiến của BBC nay cho thấy sự tin tưởng vào thị trường tự do đã bị ảnh hưởng đáng kể trong một năm trở lại đây vì tình hình khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu.

Trưng cầu ý kiến

Hơn 29.000 người tại 27 quốc gia đã tham gia trả lời ý kiến. Chỉ có hai nước, Hoa Kỳ và Pakistan, có tỷ lệ người hài lòng với tư bản chủ nghĩa cao hơn 20%.

Gần một phần tư số người được hỏi, chính xác là 23% - nói chủ nghĩa tư bản nhiều vấn đề trầm trọng. Trong số đó có 43% người tham gia ở Pháp, 38% ở Mexico và 35% ở Brazil.

Người dân ở 22 trong số 27 quốc gia cũng ủng hộ ý tưởng phân bổ tài sản một cách rộng khắp hơn.

Cuộc khảo cứu cho thấy một sự gần như đồng thuận trên toàn cầu: đó là đa số dân ở các nước đều muốn chính phủ của mình hoạt động tích cực hơn trong việc điều hành kinh doanh.

Chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ là có đa số muốn chính phủ ít can thiệp hơn.

Về việc Liên Xô sụp đổ: người châu Âu đa phần cho đây là điều tốt trong khi ở các châu lục khác ý kiến không như vậy.

79% người tham gia khảo cứu tại Đức, 76% tại Anh và 74% tại Pháp nói Liên bang Xô viết tan rã là tốt cho thế giới. Trong khi đó 7/10 người được hỏi tại Ai Cập nói đây là điều tồi tệ. Quan điểm tại Ấn Độ, Kenya và Indonesia cũng không đồng nhất.