Home > Xã hội > Đầu tư > Tiếp tục huy động vàng đến hết tháng 6/2013

Tiếp tục huy động vàng đến hết tháng 6/2013

Thursday 1 November 2012

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 7019/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo nguyên tắc thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013. Chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng chỉ được phát hành thêm chứng chỉ huy động ngắn hạn khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng (ngoại trừ các khoản chuyển đổi vàng thành tiền theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN và các khoản bán vàng kỳ hạn) và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải xây dựng và báo kế hoạch phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến ngày 25/11/2012 để Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt đối với từng tổ chức tín dụng trước khi thực hiện.

Theo con số thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng qua, các ngân hàng thương mại đã mua khoảng 60 tấn vàng trong dân.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra văn bản yêu cầu việc huy động vàng sẽ phải ngừng vào thời điểm 25/11/2012.

Bình luận về vấn đề này, giới chuyên môn cho rằng, việc ngừng huy động vàng trong dân là hợp lý bởi việc làm này khá nhiều rủi ro.Nếu điều này xảy ra, câu chuyện với bài toán ngân sách sẽ còn khó giải hơn rất nhiều. Thực tế đã có quá nhiều điển hình rủi ro từ chuyển đổi vàng, bài học lớn nhất có thể thấy ngay tại Ngân hàng ACB đã lỗ hàng nghìn tỉ cũng vì vàng.

Phương Nguyên


View online : ĐV