Quick browsing

Home > Văn chương > Thi ca > Trăng núi Nga My

Lý Bạch (701-762)

Trăng núi Nga My Trăng núi Nga My

Monday 1 December 2014

Nga My trăng núi giữa thu
Bóng in nước chảy xanh bờ Bình Khương
Thanh Khê - Tam Giáp đường đêm
Nhớ ông, không thấy xuống triền Du Châu
(Người dịch: Đông Tỉnh)

JPEG - 23.5 kb
Sông Bình Khương

Nguyên tác

峨 嵋 山 月

峨 嵋 山 月 半 輪 秋
影 入 平 羌 江 水 流
夜 發 清 溪 向 三 峽
思 君 不 見 下 渝 州

Phiên âm

Nga My sơn nguyệt

Nga My sơn [1] nguyệt bán luân thu
Ảnh nhập Bình Khương giang [2] thuỷ lưu
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp
Tư quân bất kiến há Du Châu [3]
(Chú thích của Đông Tỉnh)

Tham khảo

Nga My trăng núi giữa mùa thu
Soi bóng Bình Khương chảy lãng du
Tam Giáp đường xuôi đêm nhớ bạn
Sao ông không thấy xuống Du Châu
(Bản dịch khác của Đông Tỉnh)

Thu Nga My, trăng nửa vầng,
Bóng in sông nước Bình Khương sóng duềnh.
Thanh Khê, Tam Hiệp một đêm,
Nhớ anh, sao chẳng xuống miền Du Châu.
(Ngô Văn Phú: Thơ Lý Bạch, NXB Lao Động 2005)

Thoáng qua, bài thơ tưởng như đơn giản là điểm ra các cảnh vật và địa danh ở vùng núi Nga My dưới ánh trăng thu. Nếu soi kỹ bạn sẽ thấy Lý Bạch ở mỗi dòng đều có mô tả các chuyển động của tự nhiên và con người như: luân thu (thu quay vòng), ảnh nhập (bóng in), thủy lưu (nước chảy), dạ phát (đêm đi), bất kiến (không thấy), há (xuống núi). Những từ này phổ dụng nhưng khi đặt liên tiếp trong tất cả 4 câu ở những chỗ đắt đã tạo nên một nỗi nhớ như dòng sông trôi man mác mà da diết, chỉ hướng về người bạn tri kỷ vô danh. Chưa kể đến âm hưởng và kỷ niệm sâu lắng trong toàn bài, ta đã thâu thêm một thí dụ rất kiệm lời về công năng “ý tại ngôn ngoại” thật tuyệt vời của thi ca.

Đông Tỉnh


View online : "Thi tiên" Lý Bạch 李白 (701-762)


[1Dãy núi cao ở vùng Trung-Nam tỉnh Tứ Xuyên.

[2Dòng sông chảy qua phía đông-bắc núi Nga My.

[3Một thị trấn cũng của vùng Tứ Xuyên.