Menu

Trang nhà > Xã hội > Kinh tế > Vì sao GDP địa phương Trung Quốc lại cao hơn số liệu của Cục thống kê toàn (...)

Vì sao GDP địa phương Trung Quốc lại cao hơn số liệu của Cục thống kê toàn quốc

Thứ Hai 17, Tháng Tám 2009

Nửa đầu năm 2009 tổng GDP của các địa phương TQ cao hơn số liệu của Cục Thống kê nhà nước khoảng 1400 tỷ NDT. Số liệu thống kê kinh tế vào lúc nền kinh tế đang ổn định phục hồi không chỉ liên quan đến đông đảo dân chúng mà còn là căn cứ quan trọng để chính phủ quyết sách. Vậy thì đằng sau hiện tượng này, rốt cuộc phản ánh những vấn đề gì?
Năm nào cũng có chênh lệch, vấn đề cũ biến thành vấn đề lớn

GDP địa phương cao hơn tính toán của nhà nước đã có từ lâu, năm 2004 tỷ lệ cao hơn là 19,3%, sau khi bị kiểm tra đã giảm xuống còn 4,8% nhưng sau đó, tỷ lệ cao hơn vẫn ngày một tăng, theo suy đoán từ số liệu công khai, năm 2008 là 8,8% và nửa đầu năm 2009 này đạt gần 10%.

Nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 7,1% so với cùng kỳ, nhưng con số của các tỉnh cho thấy: chỉ có 5 tỉnh thấp hơn tốc độ của cả nước, 1 tỉnh bằng, 1 tỉnh chưa có kết quả cuối cùng, 24 tỉnh còn lại đều cao hơn tốc độ của cả nước, trong đó có 15 tỉnh tốc độ tăng hơn 10%. Kết quả sau khi cộng các số liệu của địa phương lại thấy cao hơn số liệu của toàn quốc gần một phần mười.

Theo chế độ hạch toán kinh tế quốc dân của Trung Quốc hiện nay, trung ương và địa phương phân cấp tính toán GDP, Cục Thống kê quốc gia căn cứ vào các số liệu cơ bản nắm được, độc lập hạch toán số liệu GDP că nước chứ không tiến hành cộng tổng GDP các địa phương lại một cách đơn giản. Đối với số liệu GDP địa phương, Cục Thống kê quốc gia có quyền thẩm tra, nếu thấy không thoả đáng, có vấn đề, có thể yêu cầu địa phương tính toán lại.

Trong quá trình tính toán GDP, nói chung có thể có một số sai sót như trong thao tác thực tế thường thì một số hoạt động của công ty mẹ và công ty con bị tính toán hai lần, hoặc do nghiệp vụ thống kê còn yếu nên có thể dẫn tới số liệu về GDP có chênh lệch v.v. Một cán bộ cũ của Cục Thống kê tỉnh Thiểm Tây thừa nhận, tổng GDP của địa phương có sai khác chút ít so với số liệu của cả nước là việc bình thường, nhưng tình hình số liệu của địa phương cứ ngày một cao hơn trong thời gian dài thì không thể nói là bình thường được. Nhiều số liệu của Cục Thống kê quốc gia là tương đối chuẩn xác.

Do bệnh thành tích, một số cán bộ lãnh đạo địa phương thường muốn có hiện tượng “tăng thêm” chỉ tiêu GDP, nếu trung ương đề xuất mục tiêu tăng khoảng 8% xuống tới cấp huyện sợ rằng nó đã biến thành mười mấy phần trăm. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến số liệu thống kê giữa địa phương và trung ương có sự chênh lệch.

Dương Quốc Anh (gt)

Theo Tân Hoa võng ngày 11/8/2009