Menu

Trang nhà > Quan niệm > Thiền tông > Trần Nhân Tông (1258-1308)

Trần Nhân Tông (1258-1308)

Thứ Sáu 2, Tháng Hai 2007

Miếu hiệu của vua thứ 3 nhà Trần, anh hùng hai lần thắng Nguyên Mông (năm 1285 và 1288), đồng thời là nhà Phật học đứng đầu Trúc Lâm Tam Tổ, sáng lập ra phái Thiền tông Yên Tử.

Vua sinh năm 1258 (Mậu Ngọ), tên thật là Trần Khâm, còn có tên Nhật Tôn, Phật Kim. Ngày 22 tháng 10 năm Mậu Dần, Bảo Phù thứ 6 (1278), ông lên ngôi, ít lâu sau quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, ông cùng các đại thần ra sức chấn chỉnh việc nước, đánh bại kẻ thù. Triều đại ông nổi bật tinh thần đại đoàn kết, hai lần mở hội nghị "dân chủ" tại Bình Than (tháng 6/1282) và Diên Hồng (tháng 12/1285). Năm 1293, ông nhường ngôi cho con tức Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng hoàng nhưng vẫn tiếp tục coi sóc chính trị.

Năm Giáp Ngọ, 1294, vua Trần Nhân Tông xuất gia ở núi Vũ Lâm, nơi có thung lũng hẹp của xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đến 1299, ông lên núi Yên Tử ẩn tu, lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, khai sáng Thiền Tông phái Yên Tử, cũng gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Từ đấy, nhân dân gọi ông là Trúc Lâm Đại Đầu Đà hoặc Điều Ngự Giác Hoàng. Ông là vị Tổ thứ nhất Trúc Lâm Yên Tử. Năm 1301, ông vân du miền Nam qua nước Chiêm Thành, trú tại thành Đồ Bàn của vua Chế Mân, và hứa gả Công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, để ít năm sau Anh Tông thực thi ý đồ ấy và lấy về cho Đại Việt đất hai châu Ô, Lý.

Trần Nhân Tông mất năm 1308 (Mậu Tuất), hưởng dương 50 tuổi.

Ông để lại các tác phẩm: Thiền lâm thuyết chủy ngữ lục, Tăng già thoái sự, Thạch Thất mị ngữ, Đại lương hải ấn thi tập, Trung hưng thực lục, Trần Nhân Tông thi tập, Khoá hư lục, và một số bài thơ chữ Hán...


Xem online : Việt Nam niên biểu