Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Giáo dục > Sư phạm > Danh sách Tiên hiền Giáo thụ

Đông Kinh Nghĩa Thục:

Danh sách Tiên hiền Giáo thụ

Saturday 17 November 2007

Căn cứ vào tài liệu của các nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Văn Kiệm, Chương Thâu,… do Lý Tùng Hiếu tổng hợp, xin ghi lại phương danh của các Tiên Hiền Giáo Thụ Đông Kinh Nghĩa Thục như sau:

I - Tiên phong

Các cụ Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Phan Châu Trinh là ba vị được coi như linh hồn của Nghĩa Thục, cụ Lương Văn Can làm Thục trưởng (Hiệu trưởng).

II - Ban Giáo dục

Đứng đầu là cụ Nguyễn Quyền làm giám học (người phụ trách chuyên môn). Ban Giáo dục được chia làm Phan ban Hán văn và Phân ban Việt văn – Pháp văn – Khoa học thường thức.

A – Phân ban Hán văn

- Nguyễn Quyền,
- Hoàng Tăng Bí,
- Lương Trúc Đàm,
- Hoàng Tích Phong,
- Đào Nguyên Phổ,
- Nguyễn Hải Thần,
- Vũ Trác (cụ Tú Hương Canh),
- Dương Bá Trạc.

B – Phân ban Việt văn – Pháp văn – Khoa học thường thức

- Nguyễn Văn Vĩnh,
- Trần Đình Đức,
- Phan Đình Đối,
- Nguyễn Bá Học,
- Phạm Duy Tốn,
- Bùi Đình Tá,
- Phan Huy Thịnh,
- Cô Năm, thứ nữ của cụ Lương Văn Can,
- Nữ giáo viên con cụ Cử Vũ Thạch,
- Nữ giáo viên con cụ Nguyễn Cớ làng Mọc.

III – Ban Tu thư – Dịch thuật

- Lương Văn Can,
- Nguyễn Hữu Cầu,
- Lê Đại,
- Phương Sơn Nguyễn Côn,
- Ngô Đức Kế,
- Nguyễn Đôn Phục,
- Hoàng Tích Phụng,
- Phan Châu Trinh,
- Nguyễn Hữu Tiến,
- Phạm Tư Trực.

IV – Ban Cổ động (tuyên truyền)

- Hoàng Tăng Bí,
- Trần Tán Bình,
- Lương Trúc Đàm,
- Vũ Hoành,
- Nguyễn Tùng Hương,
- Nguyễn Phan Lãng,
- Nguyễn Quyền,
- Đỗ Cơ Quang,
- Phan Châu Trinh,
- Dương Bá Trạc,
- Nguyễn Văn Vĩnh,
- Nguyễn Thượng Hiền.

V – Ban Tài Chính

- Lương Văn Can,
- Nguyễn Quyền,
- Tú Kép Nguyễn Duy Hy.

VI – Các phân hiệu ở Hà Đông – Sơn Tây (1907-1913)

A. – Thôn Canh (Sơn Tây)

- Đỗ Thuật,
- Nguyễn Đình Thuyên,
- Nguyễn Xuân Vũ.

B – Tây Mỗ (Hà Đông)

- Đỗ Đam,
- Nguyễn Hữu Đạm,
- Bá Kính,
- Đỗ Lợi,
- Tú Kinh,
- Nguyễn Văn Khuyên,
- Nguyễn Hữu Toán,
- Nguyễn Thiệu Trung.

C – Chèm (Sơn Tây)

- Nguyễn Châu Đính,
- Phan Tuấn Phong,
- Phan Trọng Kiên,
- Nguyễn Hữu Tiến.

D – Đan Phượng (Sơn Tây)

- Nguyễn Văn Hoán.

Chú thích

1 – Một số vị có tên ở nhiều ban. Tổng số các vị trong danh sách này là 51.

2 – Cụ Tú Kép Nguyễn Duy Hy cũng như cụ cử Nguyễn Hữu Cầu đều là cháu nội của cụ nghè Nguyễn Văn Lý (theo gia phả dòng họ Nguyễn ở phường Đông Tác, Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Trà ở phường Phương Liên cung cấp).

3 - Cụ Nguyễn Thiệu Trung là con rể cụ Lương Trúc Đàm – quê Phượng Vũ, Thường Tín, Hà Tây (hiện con cháu ở 16 Hàng Dầu, Hà Nội), thông tin này do ông Nguyễn Công Nghênh – cháu ngoại cụ Lương Trúc Đàm – Địa chỉ: 14 hẻm 119/1/2 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội cung cấp).

Nguyễn Khắc Mai (Trung tâm Minh triết VN) sưu tầm