Menu

Trang nhà > Quan niệm > Phật giáo > Lời Phật về quan hệ chủ-thợ

Lời Phật về quan hệ chủ-thợ

Thứ Bảy 1, Tháng Mười Hai 2007

Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật - người đã bỏ tất cả những gì mà cuộc đời cho là đáng tìm kiếm để một mình vào rừng đi tu, trở thành Phật - đã từng dạy đệ tử mình về những bổn phận cần ý thức rõ giữa đời này, trong đó có mối quan hệ giữa người chủ và người làm.

Đức Phật nói với một người học trò trong bản kinh Giáo Thọ "Thi Ca La Việt" (Singalovada sutta), đại ý rằng, có năm điều mà người chủ nên nhớ trong quan hệ với nhân viên, người làm thuộc quyền của mình: giao việc đúng theo khả năng của từng người, lo đủ cái ăn/ở và tiền lương cho người làm, giúp đỡ thuốc men và các điều trị khác khi người làm bị bệnh, chia sẻ các cao lương mỹ vị với người làm và thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép.

Cũng trong quan hệ đó, người làm có năm điều cần nhớ trong quan hệ với người chủ của mình. Đó là: thức dậy trước chủ, đi ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các phần được phân, làm tốt các công việc được giao và đem lại tiếng tốt cho người chủ.

Mỗi người có một vai trò, vai trò đó không phải là điều bất biến, mà luôn thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi đó phải cần có đủ duyên, đủ điều kiện./.

(Văn hóa Phật giáo)