Menu
Mục lục

Trang nhà > Giáo dục > Ngoại ngữ > Kittens are always playful !!!

Học tiếng Anh giao tiếp

Kittens are always playful !!!

Thứ Bảy 1, Tháng Ba 2008

Từ vựng

Xem thêm Luyện giọng Mỹ

kitten /’kitn/

danh từ

» mèo con

» cô gái đỏng đảnh, cô gái õng ẹo

ngoại động từ

» (mèo) đẻ

always /’ɔ:lwəz/

phó từ

» luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng, mãi mãi, hoài

(not always: đôi khi, đôi lúc, thỉnh thoảng)

playful /’pleiful/

tính từ

» hay vui đùa, hay đùa, hay nghịch, hay khôi hài

Hội thoại

Sam: Look at your brother playing with the kitten.

Lara: Yes, he really enjoys teasing her with that piece of string.

Sam: He’s holding it up so she has to jump for it.

Lara: Kittens are always playful, aren’t they ?

Sam: Yes they are, that’s why they’re such fun.

Lara: It’s a pity they seem to lose much of their playfulness when they get older.

Explanation :

A playful animal is lively and cheerful.

Example :

..... a playful puppy.