Menu

Trang nhà > Con người > Hiếu kỳ > Trận động đất Tứ Xuyên tương đương 100 quả bom nguyên tử Hiroshima

Trận động đất Tứ Xuyên tương đương 100 quả bom nguyên tử Hiroshima

Thứ Bảy 24, Tháng Năm 2008

Cục Địa chấn Trung Quốc vừa cho biết: sau khi xảy ra trận động đất ngày 12 tháng 5 ở Vấn Xuyên (Wenchuan) thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung tâm mạng các đài địa chấn TQ sử dụng số liệu quan trắc tức thời của mạng lưới các đài địa chấn quốc gia đã đánh giá cấp độ địa chấn trong thông báo nhanh là 7,8 độ Richter. Sau đó, theo thông lệ quốc tế, các chuyên gia địa chấn sử dụng tư liệu của nhiều đài địa chấn kể cả mạng các đài địa chấn toàn cầu, đã tiến hành đo đạc chi tiết; trên cơ sở đó tiến hành sửa đổi cấp địa chấn; sau khi sửa đổi, cấp của trận động đất này xác định là 8 độ Richter. Theo thống kê điều tra sơ bộ, mức độ tàn phá lớn nhất của trận động đất này lên tới 11 độ; vùng bị tàn phá đặc biệt nặng rộng hơn 100 nghìn km vuông. Nặng nhất là Bắc Xuyên, Thập Phương, Cẩm Trúc, Vấn Xuyên, Bành Châu thuộc tình Tứ Xuyên. Các vùng Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh, Vân Nam cũng bị thiệt hại. (Tin Tân Hoa Xã tối ngày 18 tháng 5).

Việc Cục Địa chấn TQ sửa đổi cường độ trận động đất Vấn Xuyên thành 8 độ Richter đã gây ra sự quan tâm của dư luận. Thí dụ đài BBC cho rằng, trận động đất Vấn Xuyên mạnh hơn 0,3 độ Richter so với trận động đất Đường Sơn năm 1976, có nghĩa là năng lượng giải phóng từ trận động đất này lớn gấp 3 lần trận động đất Đường Sơn. Các chuyên gia địa chấn giải thích: việc đo đạc xác định thông số địa chấn chia làm hai bước. Bước thứ nhất là thông báo nhanh về động đất; khi đó dựa vào số liệu đo đạc của đài trạm địa chấn đầu tiên cung cấp tin để xác định cấp cường độ của trận động đất và công bố tin. Bước thứ hai là phân tích chính xác, chi tiết; khi đó có sử dụng ghi chép của tất cả các đài trạm địa chấn có thể tập họp được để tiến hành phân tích, đưa ra kết quả sửa đổi cuối cùng. Trong phần lớn trường hợp, thông số trong thông báo nhanh thì có sai khác với thông số sửa đổi.

Mạng lưới các đài địa chấn TQ đã đo đạc xác định trận động đất này theo cách sau: khoảng 6 giây sau sau khi xảy ra động đất, sóng địa chấn mạnh truyền tới Đài Địa chấn Thành Đô, là đài ở gần trung tâm địa chấn nhất. Một phút sau Hệ thống xử lý địa chấn trung tâm của mạng các đài địa chấn TQ báo động, đồng thời tiến hành xác định vị trí động đất. Mấy phút sau, hệ thống này đưa ra kết quả đo đạc xác định. Sau đó, theo thông lệ quốc tế, Cục Địa chấn TQ đã sử dụng tư liệu của tất cả các đài trạm địa chấn có thể thu lượm được để tiến hành đo đạc xác định chính xác; cuối cùng có được kết luận sửa đổi, xác định cấp của trận động đất này là 8 độ Richter.

Báo Nam phương cuối tuần ngày 13 tháng 5 trích lời ông Lã Kim Thủy, Cục phó Cục Địa chấn tỉnh Quảng Đông nói:, năng lượng giải thoát từ trận động đất 7,8 độ Richter ở Vấn Xuyên tương đương 100 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima; gấp đôi trận động đất Đường Sơn 1976, nhưng Đường Sơn thiệt hại lớn hơn (240 nghìn người chết) vì tâm chấn rất nông và xảy ra ở thành phố có mật độ dân cao.

Một nguồn tin khác lại nói năng lượng giải thoát từ trận động đất này tương đương 400 quả bom Hiroshima.

(Nguyên Hải tổng hợp các tin của báo, mạng TQ và BBC)