Hebrew Literature

Nhà thơ Do Thái Ilan Schoenfeld

Israel

Tiểu sử

Ilan Schoenfeld sinh năm 1960 tại Israel. Ông nhận bằng thạc sĩ văn chương của trường đại học Tel Aviv University, rồi dạy ở đó và làm luận án tiến sĩ với các nghiên cứu về đồng tính nam.

Schoenfeld bắt đầu xuất bản bằng tiếng Hebrew (Do Thái) từ năm 1977 và trở thành chủ nhiệm tờ tạp chí có khuynh hướng tiền phong Shujra do chính ông sáng lập. Ông đã cho ra đời 5 tập thơ và 3 tập sáng tác cho thiếu nhi. Nhận giải thưởng về văn học của Thủ tướng năm 1991. Tập thơ Cầu khẩn yêu thương của ông được xuất bản năm 1991. Thơ ông đã được dịch sang tiếng Việt lần đầu trong Những nhà thơ I-xra-en đương đại, NXB Văn học, 1994.

Giới thiệu tác phẩm

Nhất trên đời

Đặt mình vào giữa sự thèm muốn.
Tạo dựng một hình ảnh
Yêu mà không dám chạm đến người.
Như một lượn sóng của chất loãng
Sáng tạo những bông hoa thủy tinh.

Cầm được trên tay
Những thân cây mảnh khảnh tưởng như không có thật
Đến mức mọi vật đều trở nên có thật
Có thật trên ảo ảnh sóng nước một đại dương
Tôi là người tình nhân lớn và tốt nhất trên đời
Tạo dựng tình yêu từ đáy tim tôi
Để không trao cho một người nào cả

Phạm Hổ dịch