Menu

Trang nhà > Quan niệm > Thiền tông > Chị và em

Chị và em

Thứ Sáu 17, Tháng Tư 2009

Bánh xe luân hồi

Bánh xe luân hồi

- Em giận chị quá!

Cô em bảo chị như vậy trong lúc cả hai vừa đưa đám ma mẹ mình về.

- Sao giận?

- Đang đưa đám ma, chị chẳng ý tứ gì cả.

- Em định nói gì thế?

- Chị có vẻ như đang rất vui.

- Thì chị đang vui.

- Mẹ mới mất năm ngày, chị nói vậy được sao?

- Chị nghĩ rằng buồn vui đi song song như hai con ngựa kéo chung toa xe. Điều quan trọng là nhận ra được mỗi cái trong thời gian và không gian của nó.

- Nhưng chị cứ cười và…

- Chứ sao! Gặp bạn cũ chị vui. Chị thích nói về mẹ và gợi lại những kỷ niệm đẹp. Còn buồn, chị buồn một mình. Nếu chị có vẻ vui, thì đúng, chị vui, lúc ấy. Cả thức ăn hôm ấy chị cũng thích nữa.

- Thế còn chuyện phải giữ bề ngoài nữa, sao đây?

- Bề ngoài là chuyện của em. Với chị chẳng thành vấn đề.

- Dù sao, chị nói thích các món ăn hôm ấy cũng có lý.

- Chị nói về cái vui của chị cũng có lý nữa chớ!

NGỤ NGÔN THIỀN, Viên Thể dịch