Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Giáo dục > Ngoại ngữ > Gestalt và phù hoa

Gestalt and Vanity

Gestalt và phù hoa

Sunday 18 March 2007, by Cong_Chi_Nguyen

Gestalt bắt nguồn từ động từ tiếng Đức gestalten, có nghĩa là "vun đắp, tạo dáng, cấu trúc". Thuật ngữ này không có từ tương đương dịch sang các ngôn ngữ lớn như Anh, Pháp, Nga... nên được chấp nhận để nguyên và sử dụng rộng rãi hiện nay trên quốc tế với những nội dung hơi khác nhau trong văn hoá, ngôn ngữ học và tâm lý học, v.v.

Từ Gestalt được sử dụng với nhiều nghĩa. Nó có mặt chẳng hạn trong bài minh sau đây, khắc vào đá năm 1574 dưới bức phù điêu tìm thấy tại một biệt thự cổ ở TP Strassbourg :

IN GOTES NAMEN WARD ANGEFANGEN ICH
CONRAT ORTLIEB HAT ERBAWEN MICH
MIT HILF GOTES VND SEINEN WERCKLEITEN
AN MIR HAT ER SELBS DVON ARBEITEN
HAT MICH DISE DOFEL SELBS GEHAVWEN
DEN BAVW MAG IEDER WOL BESCHAVEN
WAN ER WER ZVO KESTLICH ODER ZVO SCHLECHT
WAN DV BAVST SO MACHS IEDEM RECHT
ER IST GEMACHT NACH MEINES SINS GESTALT
ICH WEIS DAS ER NIT IEDEM GEFALT

Conrad Ortlieb
15 CO 74

Bức phù điêu miêu tả chủ nhân biệt thự (điêu khắc gia?) Conrad Ortlieb đối thoại với Thần Chết đang giơ lưỡi hái sau lưng.

Nguyên văn lời đối thoại :

O DOT DV HAST AN MIR KEIN MACHT
IN DISEM HAVS FIER ICH MEIN BRACHT
DER DOT GVOT GESEL LAS VON DEINEM BRACHT
DIS HVS HAST DV EIM ANDREN GMACHT

Tạm dịch :

- Thần chết hỡi, ngươi chẳng làm gì nổi,
Trong nhà đây ta đang sống phồn hoa.

- Dù có vậy, bạn đồng hành dũng cảm,
Ngôi nhà kia vẫn sẽ của người ta.

Đông Tỉnh

Xem thêm: Liệu pháp Gestalt
Tâm lý học Gestalt
Lập trình thần kinh-ngôn ngữ học