Menu

Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Hàn Quốc xếp thứ 13 trên thế giới về sức mạnh quốc gia?

Hàn Quốc xếp thứ 13 trên thế giới về sức mạnh quốc gia?

Thứ Năm 27, Tháng Tám 2009

Theo kết quả một cuộc điều tra báo chí mới tiến hành nhằm so sánh sức mạnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và quốc phòng, Hàn Quốc tự xếp thứ 13 trong số các quốc gia mạnh nhất thế giới.

Hôm 14/8/2009, Quỹ Tự do và Hạnh phúc Hansun (Hansun Foundation for Freedom & Happiness) công bố kết quả điều tra về sức mạnh tổng thể của Hàn Quốc so với 20 nước tiên tiến và công nghiệp hoá. Cuộc điều tra này được tiến hành theo yêu cầu của Nhật báo Triều Tiên (Chosun ilbo, nhật báo lớn nhất Hàn Quốc) nhân dịp ngày Giải phóng đất nước.

Theo đó, Mỹ và Trung Quốc xếp thứ nhất và thứ nhì với 69,15 và 54,73 điểm (trong tối đa 100 điểm có thể có).

Hàn Quốc xếp thứ 13 với 48,56 điểm. Xét về “sức mạnh cứng” (hard power), Hàn Quốc xếp trong số 10 quốc gia mạnh nhất, gồm sức mạnh về khoa học kỹ thuật (xếp thứ 7), quốc phòng (thứ 8). Nhưng Hàn Quốc tương đối yếu về “sức mạnh mềm” (soft power), gồm có sức mạnh về chính trị (xếp thứ 14) và vốn xã hội (thứ 15).

Mỹ đứng đầu 9 trong 13 phạm trù được xét, vượt xa các quốc gia khác, tuy đang có khủng hoảng tài chính.

Do đông dân, đất rộng và giàu tài nguyên mà Trung Quốc xếp thứ hai về tổng thể; đứng đầu trong 3 phạm trù chính trị, văn hoá và vốn xã hội.

Những nước tiếp sau có số điểm trên 50 là: Nhật (53,45), Anh Quốc (53,05), Đức (52,92), Pháp (52,16).

Các chỉ số sức mạnh tổng hợp của một quốc gia được xem xét theo 7 phạm trù “sức mạnh cứng” bao gồm:

 • nguồn tài nguyên cơ bản (đất đai và số dân),
 • quốc phòng,
 • kinh tế,
 • khoa học kỹ thuật,
 • giáo dục,
 • thông tin (information),
 • quản lý môi trường;

cùng với 6 phạm trù “sức mạnh mềm”:

 • chính quyền,
 • chính sách,
 • ngoại giao,
 • văn hoá,
 • vốn xã hội,
 • phản ứng với các biến đổi vĩ mô.

Nhìn chung, Hàn Quốc xếp thứ 12 về sức mạnh mềm nhưng thứ 9 về sức mạnh cứng; và thứ 13 về sức mạnh tổng hợp.

Nguyễn Hải Hoành tổng hợp

Nguồn: http://english.chosun.com


Xem online : Korea Ranks 13th in ’National Power’ Survey