Menu

Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Mỹ, Đức, Nhật đứng đầu toàn cầu, Trung Quốc tự xếp thứ 7

Trung Quốc đánh giá quốc lực tổng hợp của 11 nước lớn:

Mỹ, Đức, Nhật đứng đầu toàn cầu, Trung Quốc tự xếp thứ 7

Thứ Hai 28, Tháng Mười Hai 2009

Ngày 24-12, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố Sách Vàng Tình hình quốc tế năm 2010. Sau khi tiến hành đánh giá quốc lực tổng hợp của 10 quốc gia lớn trên thế giới, Sách Vàng nhận định: quốc lực tổng hợp các nước Mỹ, Nhật, Đức chiếm 3 vị trí dẫn đầu, Trung Quốc xếp thứ 7.

Sách Vàng sử dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá gồm: - 5 yếu tố trực tiếp hình thành quốc lực là lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên, số dân, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, - 4 yếu tố ảnh hưởng là phát triển xã hội, tính vững bền, an ninh và chính trị trong nước, đóng góp quốc tế.

Sau khi tổng hợp xét các yếu tố nói trên, Sách Vàng đưa ra bản xếp hạng quốc lực tổng hợp của 11 nước như sau: Mỹ, Nhật, Đức, Canada, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Ý và Brazil.

Sách Vàng cho biết: Mỹ là nước lớn siêu cường có ưu thế trên nhiều mặt, “không cùng một tầng nấc” với các quốc gia khác. Mỹ đứng đầu về 4 chỉ tiêu kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật và cống hiến quốc tế; xếp thứ 2 về chỉ tiêu tài nguyên thiên nhiên. Về cơ bản các chỉ tiêu khác của Mỹ cũng xếp trong nhóm hàng đầu. Mỹ đạt số điểm khá thấp về 3 chỉ tiêu phát triển xã hội, tính bền vững và chính trị trong nước.

Nước thứ hai là Nhật cũng đứng ở hàng đầu trên nhiều chỉ tiêu, nhưng lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên, số dân là hai chỉ tiêu Nhật xếp ở vị trí rất thấp; chỉ tiêu quân sự cũng ở nhóm cuối. Nhưng Sách Vàng đặc biệt nhận định: việc đánh giá thực lực quân sự “chỉ xét tới chỉ tiêu về lượng mà chưa xét nhân tố chất”, song lực lượng quân sự Nhât có đặc điểm là ít mà tinh, “bởi vậy địa vị quân sự của Nhật trên thực tế nên ở vị trí cao hơn vị trí trong bảng”.

Trong 11 quốc gia nói trên, Nga và Trung Quốc xếp ở vị trí trung bình. Trên nhiều chỉ tiêu, số điểm của hai nước này đều ở nửa cuối. Sách Vàng tuyên bố: mặt mạnh của Nga là lãnh thổ và tài nguyên, Trung Quốc mạnh về số dân.

Xét về chỉ tiêu quân sự, Mỹ, Trung Quốc, Nga xếp hàng đầu. Theo Sách Vàng, Mỹ là siêu cường nước lớn quân sự đích thực; chi phí quân sự của Mỹ tương đương 130% tổng chi phí quân sự của 10 quốc gia khác cộng lại. Nước Nga đứng đầu về trang bị vũ khí, chủ yếu vì có số lượng trang bị vũ khí rất lớn, đặc biệt về xe tăng có tổng số 22800 chiếc, xếp đầu bảng về chuyên mục này; trong khi đó Mỹ, Trung Quốc mỗi nước chỉ có hơn 7000 xe tăng.

Thực lực quân sự tổng hợp của Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ. Theo Sách Vàng, đó là do Trung Quốc đạt số điểm cao về số lượng quân nhân và số lượng trang bị vũ khí.

Nguyên Hải

Nguồn: Mạng chinanews.com.cn ngày 24-12-2009

社科院:美日德综合国力列全球前三 中国排第七