Menu

Trang nhà > Xã hội > Đông Á > Ảnh vệ tinh khí tượng chụp hôm nay

Ảnh vệ tinh khí tượng chụp hôm nay

Tháng Sáu 2010

- Ảnh vùng Biển Đông chụp bằng kênh hồng ngoại do vệ tinh Khí tượng Nhật Bản ở 140 độ kinh Đông, cao 35.800km trên xích đạo. Chọn vùng khác: ô REGION, kênh khác: ô CHANNEL, thời gian khác: ô TIME.


Xem online : Xem đường đi của bão Biển Đông