Menu

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Ảnh chụp toàn cảnh Đường Lâm

Ảnh chụp toàn cảnh Đường Lâm

Đình Mông Phụ, lăng Ngô Quyền, chùa Mía v.v.

Thứ Hai 2, Tháng Giêng 2012

Click vào ô FULL SCREEN để xem ảnh to, còn không thì:

1. Kéo thanh chạy và đóng các cửa sổ mờ che hình ảnh

2. Rê chuột xoay hình để xem toàn cảnh theo ba chiều

3. Click các mũi tên trắng hay hình thu nhỏ để xem tiếp


Xem online : Xã Đường Lâm