Menu

Trang nhà > Thú vui > Chụp ảnh > Hà Nội Tết Nhâm Thìn (5)

Hà Nội Tết Nhâm Thìn (5)

Chủ Nhật 29, Tháng Giêng 2012

Ph́ô đi ḅô Ṭa Hịên hôm nay l̀a đừơng đua c̉ua ćac cuarơ nh́i

Trong gía ŕet b̀a l̃ao lưng c̀ong ḍon h̀ang ra v̉ia h̀e ph́ô Lương Ng̣oc Quýên

Ng̣ưa đ́a Ṇôi Míêu cô đơn nơi đ̃a th̀anh qúan b́anh trôi T̀au ph́ô H̀ang Gìây

Qùây tḥ̣it quay cúôi ph́ô H̀ang Bùôm b̃ông như ćo cô tiên hịên lên

Thư vịên phừơng ̉ơ đ̀inh Đông Môn chưa g̣ăp đựơc kh́ach đ̀âu năm

C̉ông đền Xuân Yên trên phố Hàng Cân nh̃ưng ng̀ay ǹay ḿơi nh̀in r̃o

Đền Xuân Yên của thôn Yên Hoa cũ th̀i đ̃a ḅi ĺân chíêm hòan tòan

(c̀on đăng tíêp)