Menu

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Thăm 3 ngôi chùa ở đông-nam Hà Nội

Thăm 3 ngôi chùa ở đông-nam Hà Nội

Thứ Năm 16, Tháng Hai 2012

Chùa Linh Ứng, Tương Mai, phố Trương Định

Chùa Pháp Vân, Quốc lộ 1A - Cầu Thanh Trì

Chùa Tứ Kỳ, Quốc lộ 1A - Cầu Thanh Trì