Menu

Trang nhà > Cuộc sống > Hài hước > Hí hoạ: Các trường phái nghệ thuật

Hí hoạ: Các trường phái nghệ thuật

Chủ Nhật 15, Tháng Bảy 2012

Tranh: Marco Marilungo - Hieniemic sưu tầm và dịch (SOI)

Trường phái Hiện thực: Người giết ruồi

Trường phái Ấn tượng: Giết ruồi ở ga Thánh Marie-bên-sông-Sein vào một sáng chủ nhật mùa xuân

Trường phái Dã thú: Anh chàng giết ruồi

Trường phái Nghệ thuật mới: Khung cảnh hoa cỏ mê say cùng chú ruồi vui vẻ

Trường phái Biểu hiện: Tôi và ruồi của tôi

Trường phái Lập thể: Chân dung người đàn ông và vỉ ruồi trong tay

Trường phái Vị lai: Động lực học của con ruồi bị săn

Trường phái Trừu tượng: Nghiên cứu săn ruồi

Trường phái Dada: Gazze-ra (Dada nên không ai hiểu gì cả???)

Trường phái Tối thượng: Con ruồi đỏ luồn vào trong con người nhỏ

Trường phái Siêu hình (một nhánh của siêu thực ở Ý, nhánh của Chirico): Con ruồi băn khoăn

Trường phái Siêu thực: Khung cảnh với con ruồi và cái bàn bị cháy

Action Painting (tranh Hành động - Trừu tượng, tiêu biểu là Kooning và Pollock ở Mỹ, đặt tranh xuống sàn, vẩy mực, đạp xe qua,...): Màu đen lấp lánh và ruồi

Pop-art (Andy Warhol): (Trong tranh ruồi nói - Chào chào, ngươi sẽ không bao giờ giết ta được, người nói - Ôkê, giờ thì ngươi sẽ chết), tên tranh: Okê.

Trường phái Tối giản: Người và ruồi