Menu

Trang nhà > Thú vui > Chụp ảnh > Chùm ảnh 360°: Bờ tây-bắc Hồ Gươm

Chùm ảnh 360°: Bờ tây-bắc Hồ Gươm

Thứ Ba 14, Tháng Tám 2012

Le Thai To Street. Panorama © 2012 NCCong


Xem TouristHN ở bản đồ lớn hơn

Xem các ảnh 360° khác


Xem online : South-West Border of Hoan Kiem Lake