Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Cuộc sống > Tự làm > Hướng dẫn gấp hoa hồi (hình quả khế)

Hướng dẫn gấp hoa hồi (hình quả khế)

Origami Tutorial: Carambola (Carmen Sprung)

Monday 17 December 2012

(Click vào góc dưới bên phải để xem màn ảnh rộng)

Xem bản tiếng Đức:

Xem bản tiếng Anh: