Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Bạn đọc > Nhàn đàm > Màn hình cảm ứng và gương mặt công chức

Màn hình cảm ứng và gương mặt công chức

Sunday 23 December 2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định về khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công. Từ năm 2013, người dân sẽ trực tiếp chấm điểm công chức ngay sau khi được giải quyết thủ tục hành chính.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định về khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công. Từ năm 2013, người dân sẽ trực tiếp chấm điểm công chức ngay sau khi được giải quyết thủ tục hành chính.

Một sáng kiến tuyệt vời—kết hợp với công nghệ thông tin, điện tử—việc chấm điểm được thực hiện công khai, minh bạch. Chất lượng hành chính công và trình độ, thái độ phục vụ của công chức được người dân chấm điểm ngay tại chỗ, sau mỗi lần tiếp xúc.

Từ năm 2013, người dân Đà Nẵng sẽ trực tiếp chấm điểm công chức qua màn hình cảm ứng tại các điểm làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Đông (VE)

Cái màn hình cảm ứng để người dân chấm điểm công chức trực tuyến chính là tấm gương soi gương mặt của từng công chức.

Trước đây, gặp cán bộ công quyền hoạnh hoẹ, nhũng nhiễu, hạch sách, dân ngậm đắng nuốt cay vì chẳng biết kêu ai, nói với ai. Nay đã có cái màn hình cảm ứng, chấm điểm ngay lập tức, ít ra cũng nói lên được quan điểm của một công dân trước hành vi ứng xử, giải quyết của công chức và cơ quan công quyền. Dân chủ là đây, không ở đâu xa cả. Nếu như tất cả mọi địa phương, chính quyền đều cho dân cái quyền được chấm điểm như vậy, thì dân chủ được cải thiện một bậc.

Từ trước đến nay, các cơ quan đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm rất cảm tính. Lối bình bầu A, B, C theo kiểu nội bộ xuê xoa cho qua đã quá lạc hậu. Còn nếu căn cứ vào kết quả chấm điểm của người dân, bằng những tiêu chí đo lường cụ thể, việc đánh giá chất lượng công chức sẽ chính xác hơn. Đối với công chức, họ cũng sẽ phải thay đổi cung cách làm việc, điều chỉnh thái độ phục vụ người dân, bởi vì dân đang thực hiện cái quyền làm chủ thực sự, trong phạm vi quan hệ nhà nước – công dân tại một cơ quan chính quyền.

Sáng kiến của Đà Nẵng rất hay, nhưng điều quan trọng là sau khi tập hợp thông tin từ dân chúng thì việc xử lý như thế nào. Những người không làm được việc, bị người dân chê trách có được tiếp tục ngồi cái ghế công chức hay không? Nếu như có sự sàng lọc nghiêm túc căn cứ vào kết quả chấm điểm của dân chúng thì chắc chắn chất lượng hành chính công sẽ được nâng cao. Cải cách hành chính chỉ thực sự có kết quả khi hệ thống minh bạch và đây là một phương thức rất minh bạch.

Từ cái màn hình cảm ứng và ngón tay quyền lực của người dân “quét” lên ở Đà Nẵng, có thể nghĩ đến nhiều màn hình cảm ứng đặt ở tất cả các cơ quan công quyền. Nếu được như thế thì may cho nước, cho dân biết mấy.

Lê Thanh Phong (LĐ)