Menu

Trang nhà > Nghệ thuật > Cổ vật > 9 loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

9 loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

Thứ Bảy 19, Tháng Giêng 2013

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư quy định 9 loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.

Danh sách 9 loại di vật, cổ vật đó cụ thể gồm có:

  • cá thể hoặc bộ phận hóa thạch người, động vật, thực vật thuộc thời kỳ tiền sử Việt Nam;
  • cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc thời kỳ tiền sử và sơ sử Việt Nam;
  • tài liệu bằng các chất liệu có giá trị đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia Việt Nam và anh hùng dân tộc, danh nhân có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia Việt Nam;
  • di vật, cổ vật có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9-1945 như ván khắc, mộc bản, châu bản…;
  • bản thảo tác phẩm văn học, bản gốc tác phẩm tạo hình (hội họa, đồ họa, điêu khắc), tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội được sáng tác từ tháng 9-1945 đến nay;
  • di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê;
  • di vật, cổ vật có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học của các dân tộc thiểu số trên phạm vi lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam được sản xuất, sáng tạo trước năm 1975;
  • di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu liên quan đến các sự kiện quan trọng và sự nghiệp của các nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị, quân sự xuất sắc trong thời kỳ thành lập Đảng, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước từ tháng 9-1945 đến nay;
  • cổ vật có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có xuất xứ từ nước ngoài (trừ trường hợp tạm nhập - tái xuất).

Theo Y.Anh (NLĐ)