Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11a)

Chủ đề Tình mẫu tử

Những cách thấy (11a)

John Berger

Thứ Sáu 15, Tháng Mười Một 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2a)

Chủ đề Tình mẫu tử: Đức Mẹ và Chúa Hài đồng(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


Xem online : Những cách thấy (12)