Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Những cách thấy (11b)

Chủ đề Chết — Tĩnh

Những cách thấy (11b)

John Berger

Thứ Bảy 16, Tháng Mười Một 2013

Bài tiểu luận không có ngôn từ (2b)

Chủ đề Chết — Tĩnh


(còn tiếp)

Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008


Xem online : Những cách thấy (11c)