Menu

Trang nhà > Quan niệm > Đối thoại > Mô hình đồng viện trưởng có tốt?

Mô hình đồng viện trưởng có tốt?

Thứ Năm 7, Tháng Sáu 2007

Theo báo Tuổi Trẻ 11/6/2007 lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ TP HCM vừa có kiến nghị với UBND TPHCM xem xét về mô hình đồng viện trưởng cho Viện Khoa học Công nghệ Tính toán TP HCM sắp thành lập. Dự kiến, viện sẽ có hai viện trưởng trong đó một người là Việt kiều. Vị trí viện phó cũng sẽ mời một Việt kiều tham gia. Cùng lúc, Sở Nội vụ TP HCM cũng chính thức có văn bản đề nghị UBND TPHCM cho phép thử nghiệm mô hình nhân sự này cho Viện Khoa học Tính toán Điều khiển TP HCM.

Tôi không có chi tiết của các văn bản liên quan nên không dám lạm bàn việc của TP HCM. Tuy nhiên nếu muốn mở rộng mô hình trên ra xã hội thì sẽ có ít nhất vài kinh nghiệm đáng lưu tâm:

- Lịch sử đã chứng minh nguyên tắc một thủ trưởng là hợp lý hơn cả. Khi đó người phó sẽ chỉ thay thủ trưởng trong những trường hợp được xác định bằng quy chế, thường xuyên nhất là do thủ trưởng uỷ quyền. Nếu cần làm việc tập thể như trong lĩnh vực khoa học công nghệ thì thường thấy thủ trưởng ký nghị quyết theo đa số trong kỳ họp toàn Ban lãnh đạo và tự quyết định giữa hai kỳ theo các văn bản quy phạm.

- Nếu chấp nhận mô hình hai thủ trưởng thì ắt phải phân ra rất rõ hai nhóm nhiệm vụ và chức năng hoàn toàn không chồng chéo. Thí dụ tư lệnh quân sự và chính uỷ là hai chức khác hẳn nhau trong nhiều quân đội trước kia. Tại những đơn vị khoa học công nghệ thì (đồng) viện trưởng phụ trách KHCN nên là Chủ tịch Hội đồng KHCN; cần tăng quyền hạn và trách nhiệm tương xứng cho chức này, vốn lâu nay chỉ hữu danh vô thực.

- Nếu có đồng viện trưởng thì người nào có mặt thường xuyên nhất tại đơn vị mới nên phụ trách hành chính và tài chính, bởi vì hiện ta chưa có phương tiện giao dịch điện tử an toàn để làm việc từ xa. Chức này cũng đòi hỏi tư cách công dân nước sở tại để có thể giao dịch dễ dàng.

- Chức đồng chủ tịch xưa nay chỉ dùng nếu cần có hai hoặc nhiều bên bình đẳng tham gia một hoạt động chung không thuộc hành chính, thí dụ đề tài khoa học, hội nghị ngoại giao, v.v. Khi đó cũng phải lo cho chu đáo việc bàn ghế, chỗ ngồi, đi lại, ăn ngủ, thù lao v.v. sao cho bằng nhau. Thông thường chi phí lớn hơn hai lần.

- Quan hệ giữa lãnh đạo cấp trên với hai đồng viện trưởng sẽ rất khó khăn và luôn luôn phải khéo léo tỏ ra không có thiên vị...

ĐT