Menu

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Đồi chè Suối Giàng

Suoi Giang Tea Hill

Đồi chè Suối Giàng

Đông Tỉnh - NCCong

Thứ Ba 29, Tháng Chín 2015

Cây chè Tổ

Hiện nay số cây chè cổ thụ ở Suối Giàng cỡ từ 1-2 người ôm còn khoảng trên 3.000 cây, số cây có đường kính 20-30cm thì nhiều vô kể. Giá chè búp tươi Suối Giàng bao giờ cũng cao hơn giá chè shan cùng mọc trên độ cao tương đương như ở xã Sùng Đô, Suối Bu, Phình Hồ và cao gấp nhiều lần giá chè trồng dưới vùng thấp.

Panorama ©2015 NCCong

Hàng năm cứ vào tháng 10 hoặc đầu xuân, người Hmong Suối Giàng lại sắm lễ cúng cây chè tổ để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè shan. Ngay từ sáng sớm, tại gốc cây chè cổ thụ ở Bản Mới nhân dân trong bản đã bày sẵn mâm rượu, hương thơm, cơm nếp, giấy vàng, giấy đỏ và một con gà trống… để vị già làng thay mặt bà con nhân dân làm lễ cúng tế.

Đông Tỉnh