Menu

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Người Hmong Yen Bái

Yen Bai Hmong people

Người Hmong Yen Bái

Đông Tỉnh - NCCong

Thứ Năm 1, Tháng Mười 2015

Cô gái Hmong trên phố Tú Lệ

Dân tộc Hmông ở Yên Bái có khoảng 55.000 người, chiếm 8,1% dân số toàn tỉnh, sống tập trung tại 40 xã đặc biệt khó khăn thuộc 5 huyện vùng cao: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên. Tại huyện Mù Cang Chải, đồng bào cư trú ở 13/13 xã, chiếm 95% dân số toàn huyện. Tại huyện Trạm Tấu: 10/11 xã (trừ xã Hát Lừu) có đồng bào Hmông sinh sống, chiếm 70% dân số toàn huyện. Tỉnh Yên Bái có 22/40 xã hoàn toàn là người Hmông.

Các đoàn từ thiện từ xuôi lên đây thường chọn đích là những ngôi trường nghèo và trạm xá của đồng bào dân tộc.

Đông Tỉnh