Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Con người > Tâm linh > Phật ngọc hòa bình thế giới đến Thái Nguyên

Phật ngọc hòa bình thế giới đến Thái Nguyên

Thursday 11 August 2016, by Cong_Chi_Nguyen

Chùa Phù Liễn, TP Thái Nguyên ngày 11-8-2016. Photo ©2016 NCCong

Đông Tỉnh