Menu

Trang nhà > Xã hội > Pháp luật > Điều kiện kinh doanh của taxi các loại

Điều kiện kinh doanh của taxi các loại

Thứ Ba 1, Tháng Tám 2017

VNP, NCC — Việc ra đời của các phần mềm quản lý và gọi xe chở khách với hợp đồng điện tử đã tạo ra một cuộc cách mạng về công nghệ trong lĩnh vực vận tải. Chưa xét tới quan điểm của người sử dụng, theo Hiệp hội vận tải ô tô, Bộ GTVT, Vietcochamber và một số chuyên gia kinh tế thì cơ chế quản lý nhà nước cần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi hơn cho cả hai loại hình Uber, Grab và taxi truyền thống