Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > TIỄN BẠN

TIỄN BẠN

Thơ Lý Bạch

Thứ Sáu 18, Tháng Tám 2017

TỐNG HỮU NHÂN

Thanh Sơn hoành bắc quách
Bạch thủy nhiễu đông thành
Thử địa nhất vi biệt
Cô bồng vạn lý chinh
Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình
Huy thủ tự tư khứ
Tiêu tiêu ban mã minh.

Tiễn bạn

Quách hướng bắc núi xanh nằm chặn
Thành bên đông nước bạc cuộn quanh
Đất này là chỗ tiễn anh
Cỏ bồng phận ấy lênh đênh nghìn trùng
Hồn lữ khách thả cùng mây nổi
Tình cố nhân lặn với trời chiều
Từ nay tay vẫy xa nhau
Lìa bầy con ngựa tiếng kêu rầu rầu

Tiễn bạn (ngũ ngôn)

Luỹ bắc chặn núi xanh
Thành đông cuộn nước bạc
Đất này tiễn đưa anh
Nghìn dặm cỏ dạt phiêu
Hồn lữ khách mây nổi
Tình cố nhân trời chiều
Vẫy tay rồi xa nhau
Lìa bầy tiếng ngựa kêu

Hàn Thủy dịch

送友人

青山橫北郭
白水遶東城
此地一為別
孤蓬萬里征
浮雲遊子意
落日故人情
揮手自茲去
蕭蕭班馬鳴

Thơ Lý Bạch