Đông Tác

(xem hơn 7000 bài cùng NCCông)

Home > Xã hội > Đầu tư > Bitcoin như một loại tài sản đặc biệt (2)

Bitcoin như một loại tài sản đặc biệt (2)

Friday 1 September 2017, by Cong_Chi_Nguyen

Rủi ro và lợi nhuận

Rủi ro nhiều hơn đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn. Về dài hạn, điều này có xu hướng vẫn đúng cho các lớp tài sản truyền thống. Nhưng còn bitcoin thì sao? Biểu đồ dưới đây cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm của bitcoin và các loại tài sản truyền thống kể từ tháng 7-2010 (khi bitcoin bắt đầu được trao đổi thương mại). Trong giai đoạn này, lợi nhuận hàng năm của đầu tư vào bitcoin là 340%. Như vậy lợi nhuận trung bình mind-boggling cho thấy bitcoin là khá khác biệt so với các lớp tài sản truyền thống.

Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng lịch sử của bitcoin còn rất mới và không có dữ liệu dài hạn. Thêm vào đó, các loại tài sản truyền thống cũng có thể thu được lợi nhuận ngắn hạn một cách đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, từ tháng 10-1998 đến tháng 3-2000, tổng mức của NASDAQ Composite đã đạt được 144%. Tuy vậy 340% vẫn là khá bất thường dù có đo theo bất cứ tiêu chuẩn nào.

Vậy còn về rủi ro thì sao? Vâng, hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây. Hồ sơ rủi ro của Bitcoin khá là bất thường. Lại bắt đầu từ tháng 7-2010, bitcoin có mức biến động (thăng hoa) trung bình hàng năm là 127%. Điều này ít nhất cũng đáng chú ý như lợi nhuận thực tế của nó. Một lần nữa hãy so sánh: trong suốt chiều cao của bong bóng tài sản CNTT, sự biến động hàng năm của NASDAQ là 26%, chỉ bằng một phần năm sự biến động của bitcoin.

Người ta thường đề cập đến sự biến động của bitcoin rằng nó đã trở nên ổn định hơn khi không gian thị trường bitcoin phát triển. Tuy nhiên, trong khi biểu đồ dưới đây chắc chắn khẳng định sự biến động của bitcoin hiện tại thấp hơn và ổn định hơn trước đây, mức độ rủi ro vẫn còn cao hơn nhiều so với bất kỳ loại tài sản nào khác. Trong 52 tuần qua, sự biến động hàng năm của hàng hóa (loại tài sản nguy hiểm thứ hai) là 18%, ít hơn một phần ba so với bitcoin.

Tỷ lệ Sharpe

Tỷ lệ Sharpe (lợi nhuận chia cho rủi ro) thường được sử dụng như một biện pháp để xác định mức độ hấp dẫn của một loại tài sản. Nó phản ánh số tiền trả cho mỗi đơn vị biến động. Như có thể được bắt nguồn từ biểu đồ dưới đây, bitcoin có điểm rất tốt trên Sharpe. Kể từ tháng 7-2010, tỉ lệ Sharpe hàng năm của bitcoin là 2,67, gấp hơn hai lần tỷ lệ Sharpe của số hai là kho bạc toàn cầu. Nói chung, tỷ lệ Sharpe ở phía bắc số 1 được coi là rất hấp dẫn. Liên quan đến bitcoin, những chuyển động ấn tượng về giá đã được bù đắp bởi lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn, đẩy tỷ lệ Sharpe lên. Nếu bạn "quên" xem dữ liệu cơ bản thì bitcoin nên được coi là một lớp tài sản cực kỳ hấp dẫn.

Sự tương quan

Trong đầu tư đa tài sản thì sự tương quan là quan trọng. Hai loại tài sản có hành vi chính xác theo cùng một cách sẽ không mang về các lợi ích đa dạng hóa, trong khi hai tài sản có hành vi trái ngược lại thường dẫn đến rủi ro ít nhưng cũng ít lợi nhuận. Bảng dưới đây cho thấy sự tương quan giữa lợi nhuận hàng tuần đối với bitcoin và các loại tài sản truyền thống. Như đã mong đợi, kể từ khi bitcoin đi kèm với lợi nhuận cao như vậy và đặc điểm rủi ro, sự tương quan là rất gần với số 0. Không có quan hệ đáng kể giữa lợi nhuận của bitcoin và của các loại tài sản khác. Cần lưu ý rằng trong khi bitcoin thường được gọi là một thiên đường an toàn kỹ thuật số, hoặc vàng kỹ thuật số, thì sự tương quan giữa bitcoin và vàng cũng rất gần với số 0. Điều này cho thấy vàng và bitcoin là hai tạo vật rất khác nhau.

(còn nữa)


View online : Bitcoin như một loại tài sản đặc biệt (3)


BT NCCong