Menu

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Kỷ niệm Mỹ: trận Perryville

Kỷ niệm Mỹ: trận Perryville

Thứ Bảy 2, Tháng Sáu 2018

Chiến trường xưa.
...
Rất ít hiện vật nhưng hút khách du lịch bởi những màn trình diễn lại trận đánh do nhân dân tự tổ chức.


Xem online : Ảnh toàn cảnh

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message