Thời gian con người

Sư Thiền Lão trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa thăm Sư. Một lần vua hỏi Sư:

Hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu?

Sư đáp:

Đản tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu xuân thu.

Tạm dịch:

Chỉ biết ngày tháng này,
Ai hiểu xuân thu trước.

Phật pháp mênh mông, lý đạo thâm sâu, tình đời có hạn, thời gian minh chứng tất cả. Gần đây người ta mới hay tranh biện thuyết "hiện sinh" (existentialism với các triết gia phương Tây như Kierkegaard, Nietzsche, Martin Heidegger, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir). Vòng hiện hữu của xác thịt tính bằng hơi thở. Hơi thở không ra vào nữa thì sự sống mất đi. Cho nên đừng ngồi đó hồi tưởng việc cũ vô nghĩa hoặc mơ mộng hẹn ước hão huyền mà phải cố gắng học hành, truyền bá hiểu biết trong lúc còn thở, vì vô thường đến có hẹn đâu!