Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Thú vui > Du lịch > Nhớ sông Kinh Thầy

Kỷ niệm xứ Đông

Nhớ sông Kinh Thầy

Thứ Ba 14, Tháng Tám 2018

Chùa Nhẫm Dương khởi dựng từ thời Trần, tên chữ Thánh Quang Tự, dân gian quen gọi chùa Nhẫm. Nơi đây từng là đạo tràng của sư Thủy Nguyệt, sơ Tổ phái Tào Động ở miền Bắc. Xếp hạng: Khu di tích khảo cổ quốc gia (năm 2003). Địa chỉ: thôn Nhẫm Dương, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tọa độ: 21°02’27"N 106°31’03"E, cách Hồ Gươm chừng 93km về hướng đông theo quốc lộ QL5.

Núi Phúc 

Chùa Nhẫm

Panorama ©2015 NCCong
Đông Tỉnh


Xem online : Thánh Quang Tự

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message