Menu

Trang nhà > Giáo dục > Ngoại ngữ > TẠM BIỆT BẠN XƯA

Học tiếng Anh qua bài hát

TẠM BIỆT BẠN XƯA

Teach In: Old Friend Goodbye

Thứ Ba 1, Tháng Năm 2007

Rất vui có anh hôm nay về chơi.
Trông anh như già hơn rồi.
Ngoái xem trước đây hai mươi năm trời.
Ta đã chung nhau bao nhiêu cuộc vui cười.
Nhớ chăng một quãng đời ?
Tôi còn nói chi ? Thời gian đã trôi.
Điệp khúc:
Chia tay bạn cũ ! Với anh thì đã hết việc.
Xin không khóc nhé ! Đến đây tôi xin tạm biệt.
Giáp với kết thúc, với anh thật chẳng dễ gì.
Nắm tay tôi nhé ! Đến đây cũng phải chia ly.
***
Tôi mang đến bó hoa và tờ báo
Chắc anh thích nghe tin mới ra
Đội bóng của anh chơi trận vừa qua.
Sao thế ? Bây giờ mở mắt ra
Nhấp một ly nước nào.
Tôi ở lại đây, đừng để lệ trào.
Điệp khúc...

(Đông Tỉnh dịch lời)

Old Friend Goodbye
==================
Hello, good to see you back now
You looking older Joe
Let’s see it’s twenty years ago
We had a lot of fun together
Don’t you remember?
Time slips away, what can I say?
Chorus:
Old friend goodbye, for you it is over
Old friend don’t cry, I came to say goodbye
You faced the end, I think it’s not easy
So, take my hand, I came to say goodbye
Verse:
I brought some flowers and the paper
I am sure you like to hear
The way your baseball team is now
What’s wrong, open your eyes now
And drink some water
I am here to stay, old friend don’t cry


Xem online : Yesterday