Menu

Trang nhà > Thú vui > Chụp ảnh > ĐỀ ẢNH

ĐỀ ẢNH

Đông Tỉnh

Thứ Hai 15, Tháng Mười 2018

Mái ngói cong cong vẩy cá hồng
Mục đồng thong thả bụng trâu căng
Con đường xưa đã gieo nhân quả
Triền lúa xanh đang nhuốm sắc vàng
Mặt nước soi gương trời sáng mát
Hiện sinh nhớ lúc phúc cao sang
Dân thường tướng lĩnh đều ra đất
Vạn vật không theo ý kẻ phàm.

Text & Photo (c) NCCong 2018 October

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message