Menu

Trang nhà > Thú vui > Chụp ảnh > Nhớ Yên Đổ

Nhớ Yên Đổ

Thứ Sáu 2, Tháng Mười Một 2018

Chiều nay man mác gió vi vu,
Muốn giục lòng ai vịnh cảnh thu.
Mây trắng xa xăm trời tưởng lặng,
Rêu xanh khăm khẳm nước như tù.
Tháp bê tông chắn đường đi đẹp,
Nhà mái tôn che mắt mộng mơ.
Tựa gối ôm cần như phỗng đá,
Nghĩ ra lại thẹn với ông đồ.

Text & Photo (c) Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

xét trước, đăng sau

Diễn đàn này được điều hợp trước: bài vở đóng góp sẽ xuất hiện sau khi được quản trị viên chấp thuận.

Chi tiết về bạn (không bắt buộc)
Votre message