Menu

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Bàng tháng giêng

Bàng tháng giêng

Thứ Sáu 11, Tháng Giêng 2019

Cây bàng tháng giêng trảy hội
Lá cũ còn vương bụi trần
Trái tim vẫn còn rực lửa
Bầu trời cao đến xa xanh...

Hồi ức quay về bên anh
Gió xưa còn rung cành nữa?
Ô kìa chồi non hé nửa
Đâu phải mỗi mình mong manh...

Bồng bềnh mây trắng qua nhanh
Thở dài tiếng đâu nhẹ lướt
Mi dài rợp che mắt ướt
Lá rơi động khẽ lòng thành...

FBker Mai Huong Tran
Hà Nội 5-1-2019