Menu

Trang nhà > Bạn đọc > Nhàn đàm > Bài số 7000

Bài số 7000

Thứ Sáu 1, Tháng Mười Một 2019

Không ngủ được, dậy sớm và mở trang Đông Tác ra tôi mới thấy hôm qua đã đăng bài số 6999.

Bèn nẩy ý đăng bài số 7000 này như là một thống kê sơ bộ mấy thứ "của nhà trồng được" từ khi tôi chính thức lên mạng với tên thật và bút danh mới Đông Tỉnh vào năm 2007, đến nay đã hơn một giáp.

  • Biên tập và dịch gần 7000 bài trên trang Đông Tác;
  • Viết gần 2000 bài báo phổ biến khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật;
  • Xuất bản được 5 cuốn sách dày;
  • Đi thăm gần 1000 di tích lịch sử của Thủ đô và các tỉnh;
  • Chụp được khoảng 6 vạn bức ảnh;
  • Mô tả gần 600 di tích trên trang HA NOI 360° và Đông Tác;
  • Làm admin cho 10 trang mạng, số bài biên tập được cho đến nay: chưa thống kê;
  • Trao đổi thông tin với hàng nghìn bạn đọc và kết bạn với gần 5000 FBookers;
  • Tham gia 3 dự án lớn thuộc 3 lĩnh vực khoa học và văn hoá khác nhau;
  • Riêng năm 2019 đã dẫn được hơn 10 đoàn du khách với khoàng 200 lượt người đi thăm các di tích quốc gia;

Không nhớ hết nhưng quả thật còn làm được mấy việc gì đó nữa và điều quan trọng là hầu hết chi phí thực hiện đều dùng tiền túi của mình. Bước sang "thất thập cổ lai hy" tôi chỉ mong sao giữ được sức khoẻ để cùng bạn bè và lứa con cháu tiếp tục góp sức vào việc nâng cao dân trí, bảo vệ văn hoá.

Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn bè đã luôn cổ vũ và đồng hành.

Đông Tỉnh