Menu

Trang nhà > Tin học > Bảo tàng > Sự phát triển của công nghệ thông tin

An IT Brief History

Sự phát triển của công nghệ thông tin

Thứ Tư 25, Tháng Mười Hai 2019

Sau đây là một số hiện vật, sự kiện, tổ chức và nhân vật được xem là tiêu biểu trong lịch sử của CNTT thế giới đến cuối thế kỷ XX

Antikythera mechanism

1—Bàn tính cơ khí: Babylon, nhiều thế kỷ trước công nguyên (https://history-computer.com/CalculatingTools/abacus.html)
2—Máy tính analog: Antikythera, Hy Lạp thế kỷ I trước công nguyên (http://dongtac.hncity.org/spip.php?article2207)
3—Máy tính cơ khí: Italia 1502, bản thiết kế của Leonardo da Vinci (https://www.educalc.net/197481.page)
4—Thước tính nhân: nước Anh 1648, dựa trên phát minh lôgarit của John Napier năm 1614 (https://www.nms.ac.uk/explore-our-collections/stories/science-and-technology/napiers-bones/)
5—Máy cộng thập phân: nước Pháp 1642, Pascaline của B. Pascal (https://www.britannica.com/biography/Blaise-Pascal)
6—Máy tính cơ khí: nước Đức 1671, Step Reckoner của Gottfried Leibniz (http://www.gwleibniz.com/calculator/calculator.html)
7—Bìa đục lỗ: nước Pháp 1804, máy dệt tự động của J.-M. Jacquard (https://computerhistory.org/blog/artifact-adopted-preserving-the-legend-of-j-m-jacquard/)

Bìa lỗ điều khiển máy dệt Jacquard

8—Máy tính cơ khí tự động: nước Anh 1837, Analytical Engine của Charles Babbage (https://www.fourmilab.ch/babbage/)
9—Máy lập bảng: nước Mỹ 1890, Tabulating machine của H. Hollerith (https://history.computer.org/pioneers/hollerith.html).
10—Đèn điện tử: nước Anh 1904, Vacuum tube của J. A. Fleming (https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/diode.html)
11—Máy tính điện tử: nước Mỹ 1939, ABC của John Atanasoff và Clifford Berry (https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/99)
12—Ngôn ngữ lập trình: nước Mỹ 1954 (Fortran của John Backus https://www.computerhistory.org/fellowawards/hall/john-backus/)
13—Kiến trúc Von Neumann: nước Mỹ 1945, Báo cáo về máy tính EDVAC (https://www.i-programmer.info/history/people/102-johnny-von-neumann-.html?start=1)
14—Bóng bán dẫn: nước Mỹ 1947, Transistor của J. Bardeen, W. Brattain, W. Shockley (https://www.tomshardware.com/reviews/upgrade-repair-pc,3000-2.html)
15—Lý thuyết toán học về truyền thông: nước Mỹ 1948, Bài báo của C. Shannon và W. Weaver (https://www.britannica.com/biography/Claude-Shannon#ref666143)
16—Bộ nhớ lõi từ: nước Mỹ 1949, Magnetic Core Memory của Wang An (https://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/253)
16—Máy tính dùng transistor: nước Anh 1953, nhóm Tom Kilburn, ĐH Manchester University (https://www.computerhistory.org/siliconengine/transistorized-computers-emerge/)
17—Hệ điều hành: nước Mỹ 1956, Resident monitor trong máy tính IBM 704 (https://pandorafms.com/blog/operating-system-history/)
18—Đĩa cứng: nước Mỹ 1956, IBM 350 Disk Storage (https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/hard_disk.html)

Mạch tích hợp của J. Kilby

19—Mạch tích hợp: nước Mỹ 1958, Integrated circuit của Jack Kilby, Texas Instruments (https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/IC.html)
20—Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân cấp: nước Mỹ 1963, IDS của Ch.W. Bachman (https://www.dataversity.net/brief-history-database-management/)
21—Máy tính dùng mạch tích hợp: nước Mỹ 1964, IBM 360 Series (https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/system360/)
22—Máy tính mini: nước Mỹ 1964, PDP-8, Digital Equipment Corp. (https://www.computerhistory.org/revolution/minicomputers/11/331)
23—Đĩa mềm: nước Mỹ 1967, IBM 8-inch floppy disk (https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/floppy_disk.html)
24—Máy tính cầm tay: nước Mỹ 1967, Handheld calculator, Texas Instruments (https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/IC.html)
25—Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ: nước Mỹ 1970, bài của E.E. Codd (https://www.dataversity.net/brief-history-database-management/)
26—Bộ vi xử lý: nước Mỹ 1971, chip 4bit i4004, Intel (https://www.intel.com/content/www/us/en/history/museum-story-of-intel-4004.html)
27—Trạm làm việc thân thiện: nước Mỹ 1972, Workstation Alto, Xerox (https://history-computer.com/ModernComputer/Personal/Alto.html)
28—Máy vi tính: nước Pháp 1973, Micral-N của Trương Trọng Thi và F. Gernelle (https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=352)
29—Mạng cục bộ: nước Mỹ 1973, Ethernet của Bob Metcalfe, Xerox (https://www.thoughtco.com/history-of-ethernet-robert-metcalfe-4079022)
30—Hệ điều hành máy vi tính: nước Mỹ 1974, CP/M80 của Gary Kildall, Digital Research (http://www.cpm8680.com/)

Máy tính cá nhân Altair 8800

31—Máy tính cá nhân: nước Mỹ 1975, Altair 8800 của Ed Roberts, MITS (https://history-computer.com/ModernComputer/Personal/Altair.html)
32—Máy tính trò chơi: nước Mỹ 1976, Fairchild Channel F game console (https://aux.avclub.com/channel-f-was-1977-s-top-game-system-before-atari-wiped-1798260297)
33—Siêu máy tính: nước Mỹ 1976, Cray-1 của Seymour Cray (https://www.computerhistory.org/revolution/supercomputers/10/7)
34—Bảng tính điện tử: nước Mỹ 1979, phần mềm VisiCalc của Dan Bricklin, VisiCorp (https://www.britannica.com/technology/spreadsheet#ref850101)
35—Đĩa quang: nước Mỹ 1980, CDROM do Sony và Philips sản xuất theo sáng chế của James Russell (https://en.wikipedia.org/wiki/James_Russell_(inventor))
36—Hệ điều hành mạng cục bộ: nước Mỹ 1983, Novell NetWare (https://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/bs-netware.htm)
37—Bộ giao thức mạng TCP/IP được DARPA chấp nhận: nước Mỹ 1983, Vint Cerf và Bob Kahn (https://icannwiki.org/TCP/IP)
38—Ngôn ngữ mô tả trang: nước Mỹ 1984, Adobe PostScript của John Warnock và Chuck Geschke (https://en.wikipedia.org/wiki/PostScript)
39—Mạng Web toàn cầu: nước Anh 1989, giao thức HTTP của Tim Berners-Lee, CERN (https://www.w3.org/People/Berners-Lee/)
40—Hệ điều hành nguồn mở: nước Mỹ 1993, Red Hat Linux, L. Torvalds)
41—Hệ điều hành di động: nước Anh 1995, EPOC của Symbian Ltd. (https://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/bs-epoc.htm)

NCCong