Menu

Trang nhà > Khoa học > Ngôn ngữ > Về bài ’’Nguồn gốc các thanh điệu trong tiếng Việt" của A. Haudricourt

P.B. Denlinger

Về bài ’’Nguồn gốc các thanh điệu trong tiếng Việt" của A. Haudricourt

On Haudricourt’s "The origin of tones in Vietnamese"

Thứ Tư 29, Tháng Bảy 2020

Click vào hình sau để xem toàn văn PDF:


Xem online : The origin of tones in Vietnamese