Menu

Trang nhà > Giáo dục > Sư phạm > Võ Trường Toản (17??-1792)

Võ Trường Toản (17??-1792)

Thứ Sáu 6, Tháng Bảy 2007

Võ Trường Toản người huyện Bình Dương cũ (nay thuộc TP. HCM) ông học rộng đức cao, không cầu danh, chỉ ở ẩn dạy học.

Võ Trường Toản là người thầy đã có công đào tạo nên một loạt danh sĩ đất Gia Định xưa. Nguyễn Ánh (sau là vua Gia Long) thường triệu ông đến giảng sách, ý muốn trọng dụng nhưng ông nhất định không nhận quan chức.

Ông mất năm 1792 được ban mỹ hiệu: "Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh". Môn sinh của ông đã có đôi liễn tưởng niệm thầy. Dịch nghĩa là:

Khi sống, giáo huấn được người, không con như có con

Lúc chết thanh danh để lại, tuy mất mà không mất

Võ Trường Toản rất xứng đáng với danh xưng "Bách niên sư biểu" mà học giới Gia Định thời ấy đã dành cho ông.