Menu

Trang nhà > Lịch sử > Khảo cổ > Henri Mansuy (1857-1937)

Văn hoá Bắc Sơn

Henri Mansuy (1857-1937)

Thứ Bảy 7, Tháng Bảy 2007

Mansuy, nhà địa chất học và khảo cổ học người Pháp, đến Hà Nội 1901, làm việc ở Sở Địa chất Đông Dương, người mở đầu cho khảo cổ học thời đại đá ở Việt Nam.

Tại đây, ông nghiên cứu xác định các động vật hoá thạch nhưng đồng thời còn tiến hành các cuộc khai quật khảo cổ học. Mansuy đã khai quật các di chỉ Samrong Sẽn và Long Prao ở Cămpuchia (1902), khai quật hang Phố Bình Gia ở Lạng Sơn (1909). Trong khoảng 1922-1926, Mansuy đã nghiên cứu vùng sơn khối đá vôi Bắc Sơn trong tỉnh Lạng Sơn, khai quật 37 hang và mái đá có dấu vết của người thời đại đá. Những di chỉ này được Mansuy xếp vào một văn hoá khảo cổ mà ông đặt tên là văn hoá Bắc Sơn. Ông cũng đã nghiên cứu một số di chỉ hậu kì thời đại đá mới ở Việt Nam. Ngoài việc nghiên cứu các di tích và di vật khảo cổ, Mansuy đã miêu tả và công bố một số sọ người cổ ở Việt Nam.