Menu

Trang nhà > Quan niệm > Nhân văn > Lịch Âm-Dương Việt Nam

Lịch Âm-Dương Việt Nam

Tháng Sáu 2010

a/ Dừng chuột ở một ô trong vài giây sẽ làm hiện lên ngày âm lịch của nó.

b/ Có thể nhấn chuột vào các dấu < hoặc > và << hoặc >> để lùi hoặc tiến đến tháng và năm bất kỳ mà ta muốn xem trong 4 thế kỷ từ 1800 đến 2199.

Hồ Ngọc Đức