Search Engines

Các máy tìm kiếm chỉ có 0,6% kết quả như nhau

Bốn dịch vụ search hàng đầu hiện nay là Google, Yahoo, MSN và Ask hiển thị danh sách kết quả khác xa nhau ngay từ những trang đầu tiên do chúng sử dụng thuật toán riêng để đánh dấu các trang web.

Nghiên cứu do công ty WebFetch kết hợp cùng Đại học công nghệ Queensland và Đại học Pennsylvania (Mỹ) thực hiện cho thấy mức độ chênh lệch này đã tăng cao trong khoảng 2 năm trở lại đây. Chưa đến 1% trong số 776.435 trang kết quả của 4 công cụ tìm kiếm là giống nhau.

"Những người chỉ dùng một dịch vụ duy nhất để tra cứu, như của Google, đã tự hạn chế lượng dữ liệu mà Internet đang cung cấp cho họ", Phó giám đốc Dominic Trigg của InfoSpace, công ty hậu thuẫn WebFetch, cho hay.

Theo Trigg, cách duy nhất để đảm bảo thông tin đầy đủ là sử dụng một "siêu công cụ tìm kiếm" có khả năng tích hợp kết quả từ các dịch vụ search khác nhau.

T.N. (theo VNUNet)