PHP4 mất hỗ trợ từ cuối 2007

Phiên bản phần mềm nguồn mở cho phép máy chủ tùy biến các trang web chuẩn bị chấm dứt 7 năm hoạt động để nhường đường cho PHP 5 và PHP 6.

Tuy nhiên, nhóm phát triển PHP sẽ vẫn cung cấp các bản vá lỗi mỗi khi phát hiện lỗ hổng trong phần mềm cho đến ngày 8/8/2008.

Quyết định này xuất hiện cùng thời điểm cộng đồng mã mở kỷ niệm 3 năm ngày ra đời PHP 5. Phiên bản 5 đã giải quyết những thách thức khi xây dựng ứng dụng web hiện đại như hỗ trợ dịch vụ web, AJAX, XML, lập trình hướng đối tượng...

Nhưng tuyên bố này không được nhiều người ủng hộ, tương tự như khi Microsoft ngừng nâng cấp Windows Me và Windows NT 4. Matt Mullenweg, sáng lập dịch vụ blog Wordpress, cho rằng PHP 5 chưa đủ sức hấp dẫn và việc từ bỏ PHP 4 chẳng khác nào quay lưng lại với thành công của nó.

Tuy nhiên, theo Andi Gutmans, Giám đốc kỹ thuật Zend, công ty chịu trách nhiệm thương mại hóa PHP, 80% người sử dụng của Zend đã chuyển sang PHP 5, trong đó có Yahoo và Facebook.

Hơn nữa, nhóm phát triển muốn tập trung xây dựng PHP 6, dự kiến sẽ ra đời sau 1 năm nữa với những tính năng được chuẩn hóa toàn cầu, như hỗ trợ bộ ký tự Unicode không chỉ có bảng chữ cái Latinh màn còn cả Ảrập, Hàn Quốc, Trung Quốc...

T.N. (theo CNet)