Menu

Trang nhà > Quan niệm > Thiền tông > Trò chuyện lúc giao thừa

Trò chuyện lúc giao thừa

Thứ Sáu 17, Tháng Tám 2007

- Cái nhầm lớn nhất là gì?

- Tưởng ta là thầy ngươi.

- Vậy ai là thầy?

- Cái Tánh linh diệu ẩn tàng trong ta.

- Cái sai lớn nhất là gì?

- Ngươi tưởng ngươi là học trò ta?

- Vậy ai là học trò?

- Cái Tánh linh diệu ẩn tàng trong ngươi.

- Trong giọt nước chỗ nào cũng là nước?

- Nhưng ngươi chưa thực sự biết vậy. Nên tướng vẫn chưa đồng với tánh.

- Cái sai căn bản là gì?

- Tưởng các chuyển động năng lượng, mudra, dalani và mantra tạo ra Phật lực?

- Vậy cái gì tạo ra Phật lực?

- Tánh là bản thể và Phật lực là cái dụng tuỳ duyên của nó.

- Vậy các bài tập chuyển động năng lượng, thực hành dalani, mudrra, mantra... để làm gì?

- Để ngươi khế hợp dần với thể linh diệu ấy.

- Mức độ khế hợp của tôi hiện tại thế nào?

- Khế hợp ở thân còn tâm thì chưa?

- Làm sao biết vậy?

- Động tác ngươi có năng lượng, nhưng khả năng bát nhã chưa hiển thị.

- Cụ thể là thế nào?

- Ngươi có khả năng về khí công, có thể phát công trị bệnh, giỏi thần quyền, có sức khoẻ hơn người, có khả năng ngoại cảm, có thể lao động tốt hơn người khác... Nhưng chưa viết văn, làm thơ, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, thuyết pháp... múa hát... và các môn văn hoá nghệ thuật khác đều chưa hiển thị. Nếu có cũng chưa lấy gì làm xuất sắc!...

- Nguyên nhân của việc này là thế nào?

- Do ngươi có niềm tin và biết buông xuôi cùng trôi nên ngươi chuyển động được bằng năng lượng, nghĩa là khí đến được ở thân. Nhưng do chưa đạt trạng thái tâm không nên khí chưa vào tâm được.

- Khắc phục như thế nào?

- Ngươi phải giữ “giới” thật tốt để tâm “định”, do định lâu ngày sẽ tĩnh, do tĩnh, tâm sẽ trong suốt, rỗng không nên năng lượng sẽ vào được tâm. Khi ấy các khả năng bát nhã sẽ tự hiển thị.

- Thưa cụ nếu dùng ý thức để tự giữ giới quả thực rất khó. Tôi đã cố gắng nhiều nhưng vẫn thường xuyên phạm các lỗi như: Thường va chạm với đồng môn và người ngoài. Thường tự cao ngã mạn tranh giành hơn thua. Các tính tham sân si vẫn thường xuyên khởi lên rất khó điều phục. Cụ có cách gì giúp để tôi có thể giữ giới hiệu quả hơn không?

- Hiện tại ông đã khế hợp với thể linh diệu ở thân, nên nếu thường trú khí ở thân thì tự nhiên các “giới tướng” sẽ tự nhiên được giữ. Nghĩa là khi ấy hành động và lời nói sẽ tự nhiên đúng giới luật. Khi thân không làm bậy, không nói bậy, không sinh hoạt bậy, thì tâm sẽ định và tĩnh. Khi ấy thì “giới tánh” sẽ tự nhiên được giữ phi nỗ lực.

- Muốn thể linh diệu ấy thường trú ở thân thì phải làm thế nào?

- Nhận điển quang làm Phật sự không phút nào ngừng.

- Đó là phương tiện thiện xảo để khế hợp Tánh?

- Đúng vậy...

- Còn có cách nào khác không?

- Có chứ, thường để khế hợp tánh có 2 cách:

1. Bằng nhận biết thăng hoa tột bực ý thức. Và nhận thức sẽ biến thành tự nhiên biết, còn ý thức sẽ biến thành siêu thức. Tức Huệ. Đó là thiền tịnh

- Còn cách thứ hai là gì?

- Là cách ông đang thực hành:

2. Cũng bằng nhận biết, thăng hoa tột bực năng lượng. Và “chuyển động năng lượng” sẽ biến thành “Tự nhiên làm”. Còn nhận biết tỉnh giác sẽ biến thành “Tri hành hợp nhất”. Tức vô ngã.

- Xin cảm ơn cụ về những điều cụ đã chỉ dạy hôm nay.

- Mô Phật!... Ta cũng chỉ nói những điều ông đã biết. Chỉ tạm thời quên đấy thôi!....

- Nhân dịp năm mới, chúc cụ pháp thể an lạc, tại thế lâu dài để lợi ích cho chúng sanh.

- Mô Phật!... Nhân dịp năm mới ta chẳng chúc mà biết, nhất định ông sẽ khế hợp tánh...

Tưởng Vậy/ Núi Vân/ mồng 2 tết Đinh Hợi

(Theo duongsinh.net)