Menu

Trang nhà > Khoa học > Dự đoán > Thời tiết Việt Nam và Biển Đông

Thời tiết Việt Nam và Biển Đông

Thứ Hai 1, Tháng Giêng 2007

  • Di chuyển các thanh chạy để xem hết cửa sổ
  • Chọn trong các menu một mục tin mà bạn cần biết
  • Nhấp chuột vào vùng bản đồ mà bạn muốn phóng to

Xem online : Ảnh vệ tinh khí tượng