Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > E.A.Goossens

E.A.Goossens

Monday 25 May 2020

Ngày 26/5 là sinh nhật của nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Anh Sir Eugene Aynsley Goossens (26/5/1893 – 13/6/1962). Ông có đóng góp quan trọng trong việc vận động hành lang để xây dưng nhà hát Opera ở Sydney.